image description

Ger Hantverksprogrammet högskolebehörighet? Vår SYV berättar om möjligheterna efter utbildningen. 

Många sökande som är intresserade av Hantverksprogrammet är osäkra på vilken högskolebehörighet den ger. Vår Studie- och yrkesvägledare Lars Nyquist reder ut begreppen.

Hantverksprogrammet förbereder för branschen

Hantverksprogrammet leder till en yrkesexamen och är ett självklart val för de som vill satsa på en framtid inom sömnad och textil design. De av våra elever som går vidare inom branschen kan göra det tack vare den omfattande kunskap och träning de får inom sömnad och textil design, där undervisningen, det egna arbetet på skolan och de omfattande praktikperioderna ger de färdigheter som behövs.

Att få göra det man tycker om och är bra på är viktigt

Många elever uttrycker glädje över att få göra något man verkligen gillar och brinner för under gymnasietiden. Studietiden blir på så sätt varierad och stimulerande, vilket bidrar positivt till studieresultaten överlag.

Framtida krav i samhälle och arbetsliv när det gäller personliga egenskaper och förmågor som till exempel kreativitet, samarbete och autonomi gynnas genom hantverksprogrammet.

Hantverksprogrammet kan lätt göras högskoleförberedande

Hantverksprogrammet kan även göras högskoleförberedande genom individuellt valda kurser. Det är endast två kurser i svenska och en i engelska som behöver väljas för att grundläggande behörighet till högre studier skall uppnås. Dessa kan läsas under den ordinarie gymnasietiden, eller läsas in efter studenten (ca 5 veckors studietid per kurs).

Fördelen med att eventuellt komplettera för högskolebehörighet efter studenten är att tiden på gymnasiet kan fokusera på fördjupningar inom hantverket, något som är viktigt för den som vill komma vidare inom sömnad och textil design. Högre studier inom sömnad och textil design kräver goda hantverksmässiga färdigheter.

Detta gör att programmet ger mycket breda valmöjligheter inför framtiden.

Fler frågor

Har du fler frågor om Hantverksprogrammet på Tillskärarakademins Gymnasium så är du välkommen att höra av dig till studie- och yrkesvägledare Lasse Nyquist.

Kontaktuppgifter

Läs mer om Hantverksprogrammet