Gymnasiet pausar intag till skolan i höst | Tillskärarakademin

Gymnasiet pausar intag till skolan i höst

2018-04-11

Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium tar inte in nya elever inför HT 2018

Efter gymnasievalets första sökomgång ser vi tyvärr att vi inte har tillräckligt stort elevunderlag för att starta en årskurs 1 i höst på Hantverksprogrammet, Textil Design och Teknikprogrammet, Design- och Produktutveckling
Det söktryck vi ser nu är för litet för att vi ska ha möjlighet att skapa en ekonomiskt hållbar utbildning och samtidigt säkra att våra befintliga elevers utbildning inte påverkas i kvaliteten. Vi väljer därför att pausa intag till skolan i höst. 

Våra nuvarande elever i åk 2 och 3 går givetvis kvar och vi lägger nu alla resurser på deras fortsatta gymnasieutbildning på Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium. 

Bakgrund 

Sedan gymnasiereformen GY2011, har yrkesprogrammen, däribland Hantverksprogrammet, sett ett kraftigt minskande söktryck i hela Stockholm. Vi välkomnar beslutet att göra yrkesprogrammen högskoleförberedande från hösten 2019 och hoppas att det ska öka attraktiviteten för vårt Hantverksprogram. 

Det högskoleförberedande Teknikprogrammet, inriktning Design- och Produktutveckling som vi nyligen fick tillstånd att starta är på ett unikt sätt nischat mot mode- och textilbranschen och den snabba tekniska utveckling som nu sker här. Vi får nu mer tid på oss att öka kännedomen om detta nya spännande program.

Avslutningsvis är vi givetvis ledsna att inte kunna erbjuda några platser i höst.