• /Global/bilder/utbildningar/Sta-arbete8

Studiemedel och CSN

Tillskärarakademins heltidsutbildningar står under statlig tillsyn vilket innebär att du kan söka studiemedel samt extra lån till avgiften - merkostnadslån.

Skolans utbildningar hör till kompletterande eftergymnasiala och är indelade enligt nedan.

A3 Studiemedel

A3 kan erhållas för 80 veckor, från och med höstterminen det år du fyller 20 år.
Hit hör Grundutbildningen

  • Mönsterkonstruktion och Design

Du som är under 20 år och läser en Konst- och Kulturutbildning kan få antingen studiemedel eller studiehjälp, läs mer på csn.se och Konst- och Kulturutbildnings hemsida.

B1 Studiemedel

B1 kan erhållas för 240 veckor, ingen åldersgräns.
Hit hör följande påbyggnadsutbildningar:

  • Skräddare - Inriktning Dam och Klänning 3 år (600 Yh-poäng)
  • Mönsterkonstruktör 1 år (200 Yh-poäng)

Läs mer på csn.se 

Kontakta CSN

Kontakta gärna CSN vid frågor och för mer information.