Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium kommer successivt att avvecklas

Huvudmannen har beslutat att det inte kommer att ske någon mer antagning till Hantverksprogrammet och Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium nästa läsår, och att detta är ett led i att skolan successivt kommer att avvecklas.

Beslutet påverkar inte eleverna som nu läser Hantverksprogrammet på Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium, utan de skall få fortsatt undervisning och avslutar sin gymnasieutbildning hos oss precis som planerat.

Bakgrunden till beslutet är en analys av situationen för Hantverksprogrammet i Stockholmsregionen som visar att det finns betydligt fler platser än sökande till programmet. Antalet anmälda platser var under perioden 2017–2018 ungefär 300 fler än antalet sökande. Totalt har intresset för Hantverksprogrammet i regionen minskat med 30% under den senaste femårsperioden.

Antalet sökande till Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium har också minskat de senaste fem åren vilket gör att det på sikt kommer att bli allt svårare att driva verksamheten vidare med hög kvalitet. Övrig verksamhet som bedrivs under varumärket Stockholms Tillskärarakademi – kurser samt vuxenutbildningar på deltid och heltid (YH/KKU) – påverkas inte av detta beslut.

Johan Adler
Skolchef, Medborgarskolan Stockholmsregionen

Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium tar inte in nya elever inför HT 2018

Efter gymnasievalets första sökomgång ser vi tyvärr att vi inte har tillräckligt stort elevunderlag för att starta en årskurs 1 i höst på Hantverksprogrammet, Textil Design och Teknikprogrammet, Design- och Produktutveckling.
Det söktryck vi ser nu är för litet för att vi ska ha möjlighet att skapa en ekonomiskt hållbar utbildning och samtidigt säkra att våra befintliga elevers utbildning inte påverkas i kvaliteten. Vi väljer därför att pausa intag till skolan i höst.

Våra nuvarande elever i åk 2 och 3 går givetvis kvar och vi lägger nu alla resurser på deras fortsatta gymnasieutbildning på Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium.

Bakgrund

Sedan gymnasiereformen GY2011, har yrkesprogrammen, däribland Hantverksprogrammet, sett ett kraftigt minskande söktryck i hela Stockholm. Vi välkomnar beslutet att göra yrkesprogrammen högskoleförberedande från hösten 2019 och hoppas att det ska öka attraktiviteten för vårt Hantverksprogram.

Det högskoleförberedande Teknikprogrammet, inriktning Design- och Produktutveckling som vi nyligen fick tillstånd att starta är på ett unikt sätt nischat mot mode- och textilbranschen och den snabba tekniska utveckling som nu sker här. Vi får nu mer tid på oss att öka kännedomen om detta nya spännande program.

Avslutningsvis är vi givetvis ledsna att inte kunna erbjuda några platser i höst.