Mönsterkonstruktion och Design

Påbörja din framtid i modebranschen hos oss

Grundutbildningen Mönsterkonstruktion och Design är en Konst- och kulturutbildning som pågår under ett år. Utbildningen passar dig som har ett brinnande intresse för mode och design och som satsar på att söka till någon av de högre design- eller modeutbildningarna i Sverige eller utomlands.

Behöver jag några förkunskaper?

Vi välkomnar alla att söka till utbildningen som har en gymnasial utbildning. Det går även att söka på reell kompetens om du saknar gymnasieutbildning. Antagningen sker sedan efter förkunskaper och meriter, därför är det bra om du har sytt lite tidigare. Du behöver inte vara tekniskt skicklig, den kunskapen får du under utbildningen.

På utbildningen får du alla de grundkunskaper som krävs för att kunna söka vidare till högre utbildningar. Våra studerande har sökt sig vidare till exempelvis våra egna påbyggnadsutbildningar, Beckmans Designhögskola, Textilhögskolan i Borås, ESMOD International Fashion and Business school, FIT i New York och London College of Fashion.

Hur är tempot på utbildningen?

Tempot är högt och intensivt. Ibland kommer du behöva träna extra på vissa moment utanför lektionstid. På schemalagd lektionstid finns våra engagerade lärare tillhands som både undervisar, stöttar och inspirerar. Flertalet av våra lärare arbetar inom modebranschen parallellt med att de undervisar. Det innebär att kunskapen bland lärarna är både bred och djup och deras insikter om branschen är högst aktuella.

Hur arbetar ni med hållbarhet?

Hållbarhet är något som genomsyrar Tillskärarakademins alla delar. Vi arbetar bland annat att skapa insikter om vad användning av metervara på tyg innebär, likväl som att lyfta fördelarna med att arbeta med återvinning och att ställa om till digitala arbetssätt och processer där det är möjligt.

På Mönsterkonstruktion och Design har alla klasser en temavecka under andra terminen som vi kallar reSTArt. Under temaveckan fokuserar vi på hållbarhet, återvinning, recycle och upcycle. Vi varvar föreläsningar med praktiskt arbete och avslutar med en utställning och Pop up.