Inköpare

Arbeta som inköpsassistent

Som inköpsassistent arbetar du på inköpsavdelningen i en organisation. En inköpsassistent har arbetsuppgifter som bland annat innebär att hjälpa inköparna med offerter och beställningar. Det är ett jobb med stor flexibilitet och möjlighet att snabbt få mer ansvar.

Du kan räkna med att en inköpsassistent i lön oftast får i genomsnitt 34 000 kr per månad. Men att jobba som inköpsassistent är oftast ett ingångsjobb där du kan utvecklas till att bli inköpare, vilket innebär att du kan få möjlighet att tjäna mer pengar.

Inköpsassistent - arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivningen för en inköpsassistent skiljer sig till viss del åt mellan olika arbetsplatser. Men du kan räkna med att få utföra många rent administrativa uppgifter, åtminstone till en början. Det kan till exempel handla om att lägga och följa upp ordrar, hantera avvikelser och returer samt att hålla koll på varulager och liknande.

Jobb som inköpsassistent inom mode

Modebranschen har ett stort behov av inköpare på olika funktioner. Det beror bland annat på att det är en bransch med stor konkurrens och prispress. Inköpen blir alltså extremt viktiga och det gäller att hålla nere kostnaderna i inköpsledet. På så sätt kan du erbjuda konsumenten ett så lågt pris som möjligt, men ändå ha bra marginaler. Som inköpsassistent inom textil kan du räkna med att ha många internationella kontakter varför det är viktigt att vara bra på engelska och gärna flera andra språk.

Inköpsassistent - utbildning

När du som inköpsassistent söker jobb kräver företagen i de flesta fall någon form av utbildning. För att kunna bli anställd på en sådan position är det därför bra att utbilda dig till inköpsassistent via en kurs eller utbildning.

Stockholms Tillskärarakademi erbjuder deltidsutbildningen Inköpare Mode - Intensiv. Här får du kunskap om material och kvaliteter samt lär dig förstå hur man tänker när man gör inköp för många olika kunder. Fokus ligger på att utveckla plagg från skiss till färdig produkt och analysera inköpsbehov.

*Källa Yrkeskollen 2023