Frågor och svar

Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna som kommer in till oss som berör bland annat våra heltidsutbildningar, deltidsutbildningar, kurser och finansiering.