Synpunkter, reklamation och klagomål

Ifall du har synpunkter eller klagomål vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

När du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du i första hand framföra dessa till lärare eller kursledare.

Om ni inte lyckas lösa problemet fyller du i formuläret nedan.

Du blir kontaktad inom 10 arbetsdagar.

Du kan läsa mer om våra rutiner för reklamationer och klagomål.